株式会社A−PLAN

トータルプロデュース&専門家マッチング

Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi

   

3 modèle technologiczny-rozumienie wiedzy Sfera Naukowych prawd, która, Wi uświęcony przedmiot Kształcenia Wiedza usystematyzowana, Technologia Projekt systemowy PN.: "Podnoszenie kwalifikacji Kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim "realizowany ze środków unii europejskiej 6 modèle krytyczny-rozumienie wiedzy wytwór powstający w dyskursie nią zbiór uzgodnionych znaczeń zróżnicowana zależna OD czasu historycznego i Społecznych warunków Projekt systemowy PN.:" Podnoszenie kwalifikacji Kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim "realizowany ze środków unii europejskiej 7 Indywidualna świadomość Opresywne Warunki życia Struktura Społeczna Kryteria różnicujące Model modèle technologiczny Humanistyczny modèle krytyczny Ontologia człowieka istota poznająca istota działająca istota Wolna kluczowa wartość Demokracja, dobrobyt samorealizacja Wolność najważniejszy problème Spoleczny rozww Spoleczny indywidualna świadomość opresywne Warunki życia Kontekst Edukacji Struktura Społeczna Indywidualna Osobowość "ja" w społeczeństwie Ideał Edukacji Zaangażowanie Społeczne, odpowiedzialność w rolach zintegrowana Osobowość orientacja emancypacyjna Charakter Edukacji Nauczanie Uczenie się Budzenie świadomości metody nauczania Podające Uprzystępniające Dialogowe Rola nauczyciela Przewodzenie Podtrzymywanie uczenia się Zadanie nauczyciela Transmisja wiedzy Konstruowanie kompetencji Kwestionowanie tożsamości słuchaczy Pozycja nauczyciela Dominacja Partnerstwo Służba odpowiedzialność nauczyciel nauczyciel i słuchacze Uczący się Rola doświadczenia życiowego słuchaczy Bezwartościowe Potenticjalne Źródło uczenia się Podstawowe Źródło samowiedzy Kryteria efektywności Edukacji Reprodukcja wiedzy Umiejętność rozwiązania problemów Zdolność ne zmiany życia Projekt systemowy PN.: "Podnoszenie kwalifikacji Kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" realizowany ze środków unii europejskiej 8 realizowany ze środków Unii EuropejskiejModel technologiczny Uczenie się kumulatywne modèle Humanistyczny Uczenie się kompetencji Doświadczanie modèle krytyczny Uczenie się transformatywne Uczenie się sytuacyjne Projekt systemowy PN.: "Podnoszenie kwalifikacji Kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim "realizowany ze środków unii europejskiej 4 realizowany ze środków Unii EuropejskiejModel technologiczny-uczenie się proces kubłowy-Nasz Umysł jest kubłem z początku pustym, Albo pustym z grubsza do którego wpada poprzez zmysły Albo poprzez lejek OD Góry materiał, qui gromadzi się Tam i podlega procesowi trawienia "(K.

 - 未分類